Elk einde is een nieuw begin

Meer dan 40 jaar heeft de Sint-Lukasgalerie een toch wel opgemerkte bijdrage geleverd tot de kunstwereld in Brussel en Vlaanderen. Gestart als een initiatief van de toenmalige Hogeschool Sint-Lukas Brussel om werk van studenten en docenten tentoon te stellen, heeft de Sint-Lukasgalerie – geholpen door DAC-subsidies – spoedig een eigen weg bewandelt. Binnen- en buitenlandse kunstenaars, docenten en studenten hebben er heel wat bijzondere projecten gerealiseerd. De Sint-Lukasgalerie was een ‘poort’, een ‘venster’ tussen de kunstwereld en de kunsthogeschool, geworden.

Na meer dan 40 jaar wordt er een punt gezet achter dit verhaal. De Vlaamse overheid heeft in 2019 beslist om de subsidiëring stop te zetten. Daardoor waren er geen structurele inkomsten meer. Het Bestuur van de VZW Sint-Lukasgalerie was dan ook verplicht om afscheid te nemen van het team dat jarenlang met kennis, enthousiasme en engagement de Sint-Lukasgalerie heeft gedragen. Het Bestuur wil alle personeelsleden die de voorbije 40 jaren hebben meegewerkt dan ook van harte danken.

Een kunstschool, vandaag is het LUCA School of Arts – campus Sint-Lukas Brussel, kan eigenlijk niet zonder een een tentoonstellingswerking. Het Bestuur heeft de voorbije jaren dan ook naarstig gezocht naar een oplossing. Niet om de werking zomaar verder te zetten, maar om op een meer eigentijdse manier en op maat van jonge kunstenaars een nieuwe werking op poten te zetten. Tot onze spijt is dit niet gelukt. Daarom hebben het Bestuur en de Algemene Vergadering in overleg met LUCA School of Arts beslist om de activiteiten van de Sint-Lukasgalerie stop te zetten. Weliswaar met de ambitie om op en in de nabijheid van de LUCA – Campus Sint-Lukas Brussel betekenisvolle tentoonstellingen, performances, screenings etc. te blijven organiseren.

We hopen in de loop van het najaar u hierover meer te kunnen vertellen.

Advertentie