Performance Joris Van de Moortel / Mauro Pawlowski

(NL) De performance is het logische orgelpunt in tijd en ruimte van de hele installatie. Sinds de start van de tentoonstelling is elk bezoek tegelijk een visuele en een auditieve beleving. De bezoeker wordt uitgenodigd de aanwezige gitaren op zijn manier te bespelen. Die opgewekte klanken krijgen een tweede leven in de synthesizers. Die interventie treedt in interactie met de video van een concert maar ook met oncontroleerbare omgevingsgeluiden en de reactie van de levende vogels. Dat samenspel van gegeven basisstructuur en ongecontroleerd toeval komt tot ontlading in de performance van twee kunstenaars-muzikanten in samenhang met de energie van de aanwezige bezoekers en de vogels.
_

(ENG) The performance is the logical organ-point in time and space of the whole installation. From the very beginning of the exhibition, every visit is both a visual and an auditive experience. The visitor is invited to play the guitars in their own way. The sounds produced are given a second life in the synthesizers. This intervention interacts with the video of a concert as well as with uncontrollable ambient noise and the reaction of live birds. The interplay between a particular basic structure and uncontrolled coincidence is discharged into the performance of two artists/musicians together with the energy of the visitors and birds present.

_

PERFORMANCE
7 moralistische liederen met absoluut geen dood van Pierlala tot gevolg /
7 moralistic songs definitely not resulting in the death of Pierlala
(Joris Van de Moortel / Mauro Pawlowski)

DATUM
27.06.2019 > 20u30 / 8.30 pm

WAAR?
Sint-Lukasgalerie
Paleizenstraat 116
1030 Schaarbeek