Ane Mette Hol + Richard Venlet (afgelopen)

NL Ane Mette Hol (°1979 Noorwegen, woont en werkt in Oslo) en Richard Venlet (°1964 Australië, woont en werkt in Brussel) stellen een tweeledig project voor in de Sint-Lukasgalerie. Een reeks zwartgeverfde MDF-platen bijeengehouden door colsonbandjes doorklieft de lege ruimte en bakent een territorium af binnen de architectuur. De grillige omtreklijn van Venlets constructie omsluit Hols fragiele tekening op de vloer. Met witte pastel overtekent Hol beide zijden van een rol printpapier. Ze investeert tijd om een machinaal geproduceerd papier handmatig na te bootsen. De eigenlijke tekening is nauwelijks waarneembaar, maar stof en sporen van pastel getuigen van het werkproces. Beide artistieke componenten contrasteren elkaar: zwart versus wit, verticaal versus horizontaal, hard versus tactiel, vast versus efemeer. Een minimale tentoonstelling van een grote intensiteit.

ENG Ane Mette Hol (°1979 Norway, lives and works in Oslo) and Richard Venlet (°1964 Australia, lives and works in Brussels)  present a dual show at the Sint-Lukasgalerie. The gallery space is invaded by an arrangement of black wooden panels, held together by plastic straps the structure claims the blank room. The fickle outline of Venlets structure encloses the fragile nature of Hols floor drawing within. Using white pastels, Hol overdraws both sides of a role of printpaper, investing time and manual labour overdrawing this mechanically produced paper. The actual drawing is scarcely visible, however dust and traces of pastel make reference to the process of time and labour. The twofold of artistic components juxtapose each other: black versus white, verticality versus horizontality, dense versus tactile, solid versus ephemeral. A minimal exhibition of tremendous intensity.

AMH+RV_SLG_05AMH+RV_SLG_01AMH+RV_SLG_09AMH+RV_SLG_10AMH+RV_SLG_06AMH+RV_SLG_13

AMH+RV_SLG_08
© Sint-Lukasgalerie

19.04 – 19.05.2018

Vernissage / Opening 18 april 17.00

Aangepaste openingsuren tijdens / during Art Brussels Off-Programme: 19 april 14.00 – 17.00 | 20 april 11.00 – 17.00 | 21 april 14.00 – 17.00 | 22 april 14.00 – 17.00

 

.

Advertenties