Our Mathematical World (afgelopen)

Kunst en wiskunde hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen.   Hoe knopen we esthetische vormen en algebraïsche vergelijkingen aan elkaar? Zolang we kunst vooral zien als decoratie en wiskunde als een nuttige hulpwetenschap gaan we voorbij aan hun essentie. Doorheen de eeuwen blijkt wiskunde verrassend efficiënt en stabiel in de analyse van de werkelijkheid. In zijn boek “Our Mathematical World” onderbouwt de kosmoloog Max Tegmark de vaak geopperde idee dat de wiskundige structuren de volledige realiteit omvatten. Dat reikt van de meest eenvoudige tot de meest complexe modules. Naast de fysieke realiteit komen hier ook ruimte en tijd in beeld, ons bewustzijn en de geestelijke wereld. Het oneindige universum, de parallelle werelden en de kwantum fenomenen worden in hun immense verscheidenheid samen gehouden door een overkoepelende mathematische dimensie.

 

© Conrad Willems – Beeld Cedric Verhelst

Hoe verrassend of vertrouwd deze visie op de werkelijkheid ook mag klinken, daarmee verandert er niets aan de brede waaier van waarnemingen, gevoelens en gedachten waaruit het leven bestaat. De theorie is er om de veelzijdige werkelijkheid te verklaren, niet om ons gedrag voor te schrijven. Alles wat maar kan worden gedaan, beleefd en ingebeeld – en nog ontzettend veel meer – is wiskundig mogelijk, anders zou het gewoon niet bestaan. Baanbrekende wetenschap staat open voor het mysterie en zoekt naar verklaringen voor het onverklaarbare. Voor de juiste theoretische omschrijving van de ontologie van de wiskunde schieten woorden en beelden tekort. Dat neemt niet weg dat poëzie en kunst langs andere wegen dezelfde fundamenten kunnen aanraken. Wiskunde als mensenwerk brengt uiteindelijk ook alleen maar de wiskundige fundamenten in beeld als equaties.

Ontwikkelingen in zowel kunst als wiskunde vormen een graadmeter voor de maatschappij, al staan beide niet voortdurend in de schijnwerpers. In de eerste helft van de twintigste eeuw speelde wiskunde een sleutelrol bij de artistieke avant-gardes. Na het minimalisme verslapte de culturele aandacht voor het genre. Momenteel is het opvallend hoeveel kunstenaars op een oorspronkelijke manier met wiskundige structuren werken. Ze zweren weliswaar minder bij een strakke geometrie en een formele abstractie dan tijdens het modernisme. Inmiddels zijn we vertrouwd geraakt met fractalen, complexe netwerken, stringtheorie. De inbreng van de genetica, het hersenonderzoek en de digitale wereld hebben ook in het culturele veld het begrip van de wiskunde grondig bijgestuurd. Zowel vroeger als nu hanteren kunstenaars wiskunde in eerste instantie als een artistieke praktijk. Daarbij spelen esthetica, het werkproces en de verkenning van materialen een rol. De intuïtieve manier van werken laat ruimte voor experimenten die buiten het kader van de wetenschappen treden. Juist in de omhelzing van de wiskunde wordt duidelijk dat de kunst haar eigen bestaansrecht heeft.

Deelnemende kunstenaars: Karel Breugelmans, Elise Eeraerts, Dirk Haupt, Lore Vanelslande, Dirk Verhaegen en Conrad Willems

Finissage op 12 Mei 17.00 – 20.00 met doorlopende performance van Conrad Willems.

Foto’s Our Mathematical World

Data
15.04 > 12.05.2016

Openingsuren
Di – Vr: 11.00 → 17.00
Za: 13.00 → 17.00

Gesloten op

30/04/2016
5/05 tem 7/05/2016

Locatie

Sint-Lukasgalerie

Paleizenstraat 70

1030 Brussel